ພໍ່ແມ່ໄປວຽກຕ່າງແຂວງ ປ່ອຍລູກນ້ອຍຢູ່ເຮືອນແຕ່ງກິນເອງໄຟໄໝ້ເຮືອນຈົນກ້ຽງ

ພໍ່ແມ່ໄປວຽກຕ່າງແຂວງ ປ່ອຍລູກນ້ອຍຢູ່ເຮືອນແຕ່ງກິນເອງໄຟໄໝ້ເຮືອນຈົນກ້ຽງ

ເຫດການໄຟໄໝ້ເຮືອນ:ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23/1/2023 ໄດ້ມີເຫດການໄຟໄໝ້ເຮືອນຂອງເດັກນັກຮຽນທີ່ ບ້ານຫ້ວຍຈີ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ແມ່ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ

ມີແຕ່ສອງເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ນໍາກັນຜູ້ເອື້ອຍ 9ປີ ແລະ ຜູ້ເປັນນ້ອງ 7ປີ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕ້ອງດັງໄຟແຕ່ງກິນເອງແລ້ວລືມມອດໄຟເຮັດໃຫ້ໄຟລຸກລາມຈົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໝົດທັງຫຼັງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page