ຂົນລຸກ! ເບີ່ງຫນັງຟີ ສາຍຫນັງກາງສຸສານໃຫ້ຜີເບີ່ງໃນໂອກາດກຸດຈີນ

ຂົນລຸກ! ເບີ່ງຫນັງຟີ ສາຍຫນັງກາງສຸສານໃຫ້ຜີເບີ່ງໃນໂອກາດກຸດຈີນ

ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2023 ທີ່ເມືອງພິຈິດ, ມູນນິທິການກຸສົນພິຈິດສາມັກຄີ. ໄດ້ຈັດການສາຍຮູບເງົາໃນປ່າຊ້າ ໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເບິ່ງ ທີ່ສຸສານຂອງມູນນິທິການກຸສົນພິຈິດ, ວັດມັນເລັກ, ເມືອງພິຈິດ,ປະເທດໄທ

ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຝັງສົບຂອງຊາວເມືອງພິຈິດທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ. ໃນສຸສານແຫ່ງນີ້, ມີຂຸມຝັງສົບຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ 330 ສົບ, ໃນນັ້ນມີການຈັດຄະນະກອງຊຸດໃຫຍ່ມາສະແດງເພື່ອສະແດງດວງວິນຍານຂອງບັນພະບຸລຸດໃຫ້ໄດ້ເຫັນເຊັ່ນກັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page