ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮືອຂົນສົ່ງຊີມັງ ຕໍາແກ້ງ ແມ່ນໍ້າຂອງ

ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮືອຂົນສົ່ງຊີມັງ ຕໍາແກ້ງ ແມ່ນໍ້າຂອງ

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມາ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮືອຂົນສົ່ງຊີມັງ ຕໍາແກ້ງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດບ້ານນໍ້າຍອນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຮືອຈົມລົງນ້ຳ ໂຊກຍັງດີທີ່ຄົນປອດໄພ, ສ່ວນເຮືອ ແລະ ປູນແມ່ນຈົມລົງນ້ຳແລະເສຍຫາຍ.

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມາ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮືອຂົນສົ່ງຊີມັງ ຕໍາແກ້ງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດບ້ານນໍ້າຍອນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຮືອຈົມລົງນ້ຳ ໂຊກຍັງດີທີ່ຄົນປອດໄພ, ສ່ວນເຮືອ ແລະ ປູນແມ່ນຈົມລົງນ້ຳແລະເສຍຫາຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page