ປຸ້ນກັນຄັກໆ ມະຫາອໍານາດ G7 ນໍາທືນສໍາຮອງຣັດເຊຍຊ່ວຍຢູເຄຣນ

ປົ້ນກັນຄັກໆ ມະຫາອໍານາດ G7 ນໍາທືນສໍາຮອງຣັດເຊຍຊ່ວຍຢູເຄຣນ

ລັດທະບານ ຣັດເຊຍ ເຄຣມລິນ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມມະຫາອໍານາດ ທາງເສດຖະກິດທັງ 7 (G7) ແລະ ສະພາບຢູໂຣບທີ່ຢຶດທືນສໍາຮອງ ຂອງຣັດເຊຍທີ່ຖຶກອາຢັດໄວ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໃນນາມຂອງຢູເຄຣນຈະເປັນ ການປົ້ນກັນເຊີ່ງໆໜ້າ.

ການຢຶດຊັບສິນຂອງຣັດເຊຍເພື່ອເປັນທືນສໍາຮອງສໍາລັບການຟື້ນຟູຢູເຄຣນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາລືກັນໃນກຸ່ມ G7 ແລະ ໃນສະພາຢູໂຣບແລ້ວ.ຕໍ່ມາ ໄດ້ມີການກ່າວກັບນັກຂ່າວ ວ່າບໍ່ມີໃຜແຈ້ງຣັດເຊຍກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວ

ເຊີ່ງຈະເປັນການ ຜິດກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈີງ ແລະ ຕ້ອງມີການຕອບສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນ ການປົ້ນກັນເຊີ່ງໜ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page