ເຕືອນໄພ 6ໂລກລະບາດ ຄວນລະວັງໃນລະດູຝົນ

ເຕືອນໄພ 6ໂລກລະບາດ ຄວນລະວັງໃນລະດູຝົນ

ຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົນໄປກໍເລີ່ມເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນຢ່າງເປັນທາງການຕາມການປະກາດຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ນອກຈາກເລື່ອງຟ້າລົມຝົນຕົກແລ້ວ ໂລກລະບາດໃນລະດູຝົນ

ກໍເປັນສີ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນໃສ່ໃຈ ເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບໃຫ້ເເຂງແຮງ ເຊີ່ງໃນລະດູນີ້ໂລກລະບາດທີ່ຕ້ອງລະວັງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ໄຂ້ເລືອດອອກ, 2. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່,3. ໂລກອາຫິວາ, 4. ໂລກຕາແດງ, 5. ໂລກຂີ້ໜູ ,6. ໂລກຜິວໜັງ

ຮັກສາສຸຂະພາບແດ່ເດີທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າສິລະດູໃດຖ້າຮ່າງກາບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍອ່ອນເພຍກໍ່ສ່ຽງເປັນໂລກນັ້ນໂລກນີ້ຄືກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page