ນອນທັບສາຍສາກເສຍຊີວິດຄາຫ້ອງແຖວ

ຊາຍອາຍຸ 43 ປີ ນອນທັບສາຍສາກໂທລະສັບທີ່ສຽບສາຍໄຟໄວ້ ໝູ່ເຫັນວ່າບໍ່ໄປເຮັດວຽກເລີຍມາຊອກ ປາກົດນອນຂວ້ຳໜ້າຢູ່.

ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2023 ເວລາປະມານ 15:00 ໂມງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງມາວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດພາຍໃນຫ້ອງແຖວແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນແຂວງຊົນບູລີ ປະເທດໄທ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາກວດສອບພົບວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຊື່ທ້າວ ສົມຍົດ ອາຍຸ 43 ປີ ນອນຕະແຄງຊ້າຍເສຍຊີວິດ ໂດຍມີເລືອດໄຫຼເປື້ອນບ່ອນນອນ ມີມືຊ້າຍທັບສາຍສາກໂທລະສັບທີ່ສຽບໄຟໄວ້ຢູ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າເສຍຊີວິດຢ່າງຕ່ຳ 16 ຊົ່ວໂມງ.

ຈາກການສອບຖາມແມ່ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ໄດ້ເລົ່າວ່າ: ໝູ່ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດມາຫາ ເພື່ອມາຖາມວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໄປເຮັດວຽກ ພໍມາເບິ່ງກໍເຫັນເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາເອີ້ນຕົນເອງ ແລະ ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າລູກຊາຍນອນຂວ້ຳໜ້າທັບສາຍສາກໂທລະສັບເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ ຕົນເອງກໍຄາດວ່າອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກສາຍສາກໂທລະສັບເຊັ່ນກັນ.

ຈາກການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ ຄາດວ່າສາເຫດມາຈາກນອນທັບສາຍສາກຈົນຖືກໄຟຊັອດເສຍຊີວິດ ເພາະພົບວ່າລຳຕົວທີ່ທັບສາຍສາກມີຮອຍໄໝ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page