ພົບຊ້າງປ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 80 ເຊືອກລົງຫລີ້ນນໍ້າ

ພົບຊ້າງປ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 80 ເຊືອກລົງຫລີ້ນນໍ້າ

ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ພາບປະທັບໃຈ! ພົບເຫັນຝຸງຊ້າງປ່າລົງຫລິ້ນນໍ້າຫ້ວຍທໍາມະຊາດທີ່ບໍລິເວນປ່າສພຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍທີ່ ບ້ານນາຄະຍາງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປັດຈຸບັນອົງການອະນຸລັກຊ້າງສາກົນລາຍງານວ່າຍັງມີຊ້າງປ່າຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 300 ເຊືອກ….

ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ພາບປະທັບໃຈ! ພົບເຫັນຝຸງຊ້າງປ່າລົງຫລິ້ນນໍ້າຫ້ວຍທໍາມະຊາດທີ່ບໍລິເວນປ່າສພຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍທີ່ ບ້ານນາຄະຍາງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປັດຈຸບັນອົງການອະນຸລັກຊ້າງສາກົນລາຍງານວ່າຍັງມີຊ້າງປ່າຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 300 ເຊືອກ….

ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ພາບປະທັບໃຈ! ພົບເຫັນຝຸງຊ້າງປ່າລົງຫລິ້ນນໍ້າຫ້ວຍທໍາມະຊາດທີ່ບໍລິເວນປ່າສພຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍທີ່ ບ້ານນາຄະຍາງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປັດຈຸບັນອົງການອະນຸລັກຊ້າງສາກົນລາຍງານວ່າຍັງມີຊ້າງປ່າຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 300 ເຊືອກ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page