ແມ່ໃຈສະຫຼາຍ! ລູກຊາຍຈາກໄປຄາຫ້ອງຮຽນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສອບເສັງ

ແມ່ໃຈສະຫຼາຍ! ລູກຊາຍດັບຄາຫ້ອງຮຽນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສອບເສັງ

ສະຫຼົດ! ເດັກຊາຍຊັ້ນປໍ 6 ຫົວໃຈວາຍ ໃນຂະນະທີ່ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ, ແມ່ໃຈສະຫຼາຍ ເປີດເຜີຍວ່າ ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດປ່ຽນຫົວໃຈ ລູກແຂງແຮງດີ ບໍ່ມີສັນຍານຜິດປົກກະຕິ
ໃນຈຸດເກີດເຫດ, ເປັນຫ້ອງຮຽນ ຊັ້ນ ປ.6/3 ພົບເຫັນສົ ບເດັກຊາຍ ອາຍຸ 12 ປີ

ເສຍຊີວິດຢູ່ ຊັ້ນ ປ.6 ໂດຍມີເພື່ອນນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນປະຈຳຫ້ອງຢູ່ໃນອາການຊ໊ອກ ແມ່ຂອງນ້ອງຜູ້ເສຍຊີວິດເປີດເຜີຍວ່າ: ພາຍຫຼັງຜ່າຕັດແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ມີອາການຜິດປົກກະຕິໃດໆ ແຂງແຮງ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຄືກັບເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ ບັນຫາຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ແມ່ນມີຕັ້ງແຕ່ເກີດ

ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວດ້ວຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page