ຜາທໍ່ ໜໍ່ຄຳ ປາກົດໃຫ້ເຫັນວັນສິນ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຕ່າງຊາດສຳປະທານເກັບກ່ຽວ,ຂຸດຄົ້ນ

ຜາທໍ່ ໜໍ່ຄຳ ປາກົດໃຫ້ເຫັນວັນສິນ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຕ່າງຊາດສຳປະທານເກັບກ່ຽວ,ຂຸດຄົ້ນ

ຜາທໍ່ ໜໍ່ຄຳ ເມືອງເຟືອງ ປາກົດເຫັນວັນສິນ ມື້ຂຶ້ນ 8 ຄໍ່າ ວັນທີ 27 .2.2023 ຜາທໍ່ ໜໍ່ຄຳ ເປັນຜາທີ່ສັກສິດປະຈຳເມືອງເຟືອງ ຄົນເມືອງເຟືອງເຄົາລົບນັບຖືກ ທຸກໆປີຈະມີການລ້ຽງຫໍ ແລະ

ກໍສ່ຽງທາຍຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ຄວາມອຸດົມສົມບູນເຂົ້າປາອາຫານສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນຮັກສາໄວ້ຄູ່ຊາດເຮົາ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຕ່າງຊາດ ຫຼື ຄົນໃນປະເທດຮ່ວມນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສໍາປະທານເກັບກ່ຽວແລະຂຸດຄົ້ນ.

..

ພາບ: ສອນວິໄລ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page