ຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ: ຊະເລີຍເສິກຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແບບໃດ

ຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ: ຊະເລີຍເສິກຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແບບໃດ

ຊະຕາກຳຂອງທະຫານຢູເຄຣນຜູ້ປົກປ້ອງເມືອງມະລິອູໂປ ຈາກການຮຸກກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກສຳຄັນຂອງສົງຄາມນີ້. ທາງການຣັດເຊຍໄດ້ລະບຸວ່າ: ໄດ້ສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳການຢູ່ໃນໂຮງງານເຫຼັກອາຊັອສຕາລ (Azovstal) ທີ່ເມືອງມາລິອູໂປເຫຼົ່ານີ້ໄປຄຸມເຮືອນຈຳໃນພູມີພາກໂດເນສ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການຢູເຄຣນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານກຸ່ມນີ້ຍອມຈຳນົນຕາມເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຮັດກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄວ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຢູວົງລ້ອມຂອງກຸ່ມກະບົດຝ່າຍຣັດເຊຍ ແລະ ຕ້ອງພົບກັບພາວະຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ນ້ຳຫຼາຍອາທິດ.

ຣັດເຊຍລະບຸວ່າ: ຊະເລີຍເສິກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຫຼັກເກນລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຕໍ່ເສິກທີ່ຖືກຈັບ ຫຼື ຍອມຈຳນົນໃນສົງຄາມ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍເຮັດສົງຄາມຮຸກຮານຢູເຄຣນ ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກ່າວຫາກັນວ່າປະຕິບັດຕໍ່ຊະເລີຍເສິກບໍ່ເໝາະສົມ.

ຊະເລີຍເສິກ ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບໃດ
ສິດຂອງຊະເລີຍເສິກມີຄື: ສາມາດໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ, ໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສ ໄປຈົນເຖິງຫ້າມທໍລະມານ ແລະ ການຫາປະໂຫຍດຈາກແຮງງານຜູ້ທີ່ຕົກເປັນຊະເລີຍເສິກ, ຫ້າມກັກຂັງ ແຕ່ໃຊ້ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊະເລີຍເສິກເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບ.

ໜຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ບໍ່ຖືວ່າເປັນຊະເລີຍເສິກມີ ທະຫານຮັບຈ້າງ ແລະ ສາຍລັບໃນບາງກໍລິນີ.
ຢ່າງໄດກໍຕາມ ອະນຸສັນຍາລະບຸວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນຖານະສາຍລັບ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິດບັດຢ່າງມະນຸດສະທຳດ້ວຍ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ສູນເສຍສິດໃນການພິຈາລະນາຄະດີຢ່າງເປັນທຳ.
ການແລກປ່ຽນຊະເລີຍແມ່ນຫຍັງ

ຄືການແລກປ່ຽນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ຂັດແຍ່ງເພື່ອແລກຕົວຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຕົວກຸ່ມໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເກີດສະເພາະໃນຊ່ວງຂອງການສູ້ຮົບເທົ່ານັ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page