10 ອັນດັບ! ສິນຄ້າລາວທີ່ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ, ຂະແໜງແຮ່ທາດໄດ້ເງິນຫຼາຍກວ່າໝູ່.

10 ອັນດັບ! ສິນຄ້າລາວທີ່ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ, ຂະແໜງແຮ່ທາດໄດ້ເງິນຫຼາຍກວ່າໝູ່.

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ເປີດເຜີຍວ່າ: ສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2023 ປະມານ 461 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ສິນຄ້າສົ່ງອອກ 10 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່:

1) ມັນຕົ້ນ ປະມານ 89 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
2) ຄຳປະສົມ ແລະ ຄຳແທ່ງ ປະມານ 59 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

3) ແຮ່ທອງ ປະມານ 29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
4) ເກືອກາລີ ປະມານ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
5) ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ ປະມານ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

6) ໝາກກ້ວຍ ປະມານ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
7) ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ປະມານ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

8) ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍປະມານ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
9) ນ້ຳຕານ ປະມານ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
10) ແຮ່ເຫຼັກ ປະມານ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ .

ທີ່ມາ: ກະຊວງ ອຄ (TargetMagazine)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page