RiP ຊັອກວົງການເຕະບານລາວ!ກຳມະການຕັດສິນລາວລີກເສຍຊີວິດແລ້ວ

RiP ຊັອກວົງການເຕະບານລາວ!ກຳມະການຕັດສິນລາວລີກເສຍຊີວິດແລ້ວ

ຄຳຫອມ ສີນວນໄຊ ອະດີດກຳມະການຕັດສິນ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ເສຍຊີວິດດວ້ຍອຸປະຕິເຫດ ທ່ານ ຄຳຫອມ ສີນວນໄຊ (ຫອມ) ອະດີດກຳມະການຕັດສິນ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ເສຍຊີວິດ ດວ້ຍອຸບັດຕິເຫດ

ລົດຈັກຕຳກັບລົດບັນທຸກ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນຈັນ 13 ມີນາ 2023 ທີ່ບໍລິເວນໄຟແດງທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທັ້ງນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວົງການບານເຕະ ຕ້ອງສູນເສຍກຳມະການໄປ 1 ທ່ານ.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page