ການລ້ຽງໄກ່ສາມສາຍພັນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການລ້ຽງໄກ່ສາມສາຍພັນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2023 ທ່ານ ໂພໄຊ ອິນທະວົງສາ ຮອງເລຂາພັກເມືອງອຸທຸມພອນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເບິ່ງການລ້ຽງໄກ່ສາມສາຍພັນ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາບູ່ ວໍລະວົງ ປະຊາຊົນບ້ານໂນນອຸດົມ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ທ່ານ ຄໍາບູ່ ວໍລະວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການລ້ຽງໄກ່ວ່າ: ການລ້ຽງໄກ່ສາມສາຍພັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການສົ່ງເສີມ ກະເສດຕະກອນຜູ້ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຂອງບໍລິສັດ ຊີຟີລາວ ເຊິ່ງການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 70 ລ້ານກີບ ໃນການສ້າງຄອກເຮືອນໄກ່ນອນ

ເຈາະນໍ້າບາດານ ດຶງໄຟຟ້າເຂົ້າ ແມ່ນທຶນຂອງຕົນເອງທັງໝົດ ສ່ວນວ່າທາງບໍລິສັດແມ່ນສະໜອງລູກໄກ່ ແລະ ຫົວອາຫານໃຫ້ ພ້ອມທັງເກັບຊື້ ຂະໜາດຂອງຄອກໄກ່ 60 x 8 ແມັດ ການລ້ຽງແມ່ນຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນປະມານ 500 ແມັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນສົ່ງກິ່ນເໝັນລົບກວນປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ.

ສ່ວນຜົນກໍາໄລ ທາງບໍລິສັດ ເພິ່ນຈະຄິດໄລ່ໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງໄກ່ແມ່ນ ກິໂລໜຶ່ງ 2.300 ກີບ ເພາະວ່າໄກ່ທີ່ບໍລິສັດເພິ່ນເອົາມາໃຫ້ລ້ຽງງວດໜຶ່ງ 5.000 ໂຕ ( ໄກ່ນ້ອຍ ) ລ້ຽງໃນໄລຍະ 8 ອາທິດ ຫຼື 2 ເດືອນກວ່າ ກໍ່ຂາຍໄດ້ ຖ້າລ້ຽງຮອດກໍານົດ ໄກ່ໂຕໜຶ່ງຈະຕົກຢູ່ປະມານ 1,2 – 1,3 ກິໂລ

ຈາກການຂາຍງວດໜຶ່ງຈະໄດ້ເງິນນໍາບໍລິສັດປະມານ 13 ລ້ານກວ່າກີບ ປີໜຶ່ງຈະໄດ້ຂາຍໄກ່ຢູ່ 3 ງວດ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມລ້ຽງມາແຕ່ປີ 2019 ນອກຈາກຂາຍໄກ່ແລ້ວ ຕົນເອງຍັງມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍຂີ້ໄກ່ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງອີກປະມານ 2-3 ລ້ານກີບ ຕໍ່ສອງເດືອນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page