ຈີນເປັນປະເທດທີ່ສ້າງລະບົບການເງິນເພື່ອຊາວໂລກ

ຈີນເປັນປະເທດທີ່ສ້າງລະບົບການເງິນເພື່ອຊາວໂລກ

ໂລກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມບາດກ້າວ ຂອງຄວາມມີວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດຄົນເຮົາ ໃນນັ້ນຈີນຈີ່ງເປັນປະເທດໜື່ງທີ່ສ້າງລະບົບການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ມີໂອກາດຊອກທາງເລືອກ ໃຫ້ກັບປະເທດຕົນເອງໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດຄູ່ຂາຍກັບ

ຈີນ,ລັດເຊຍ,ອິນເດຍ,ຊາອຸ ບໍ່ວ່າຢູ່ທະວີບໃດກໍ່ຕາມ ຈີນຈະເປັນຜູ້ຮັບຊື້ແລະແລກປ່ຽນສະກຸນເງີນຕ່າງໆ ຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຊື້ຂາຍ ແລະ ຂາຍໄດ້ແລກປ່ຽນໂດລາມາຊື້ກໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກນີ້ຕໍ່ໄປເງີນໂດລາຈະເລີ່ມທົດຖອຍແລະມູນຄ່າກໍ່ເລີ່ມອ່ອນຄ່າລົງ

ເພາະອາເມລິກາເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີສິນຄ້າ ດ້ານສະບຽງອາຫານແລະເຄື່ອງຊົມໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນສົ່ງອອກ ອາເມລິກາມີແຕ່ສິນຄ້າຄືຂາຍອາວຸດສົ່ງອອກ ຂາຍນ້ຳມັນສົ່ງອອກ ແລະ ພີມເງີນອອກມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ທອງຄຳມາຄ້ຳປະກັນຄ່າເງີນໃນການພີມ ຕໍ່ໃຫ້ມີເງີນຫຼາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດກີນຕາງອາຫານໄດ້ ສະນັ້ນຄົນອາຊີເຮົາຄືປະເທດທີ່ມີການຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ທຸກຢ່າງ.

ທີ່ມາ: ຈອມຍຸດ ມືປາບປັດຕະພີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page